Prisilno upokojevanje v PKP 7 – obvestilo

Obveščamo vas, da je bil predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7) predmet vsebinskih usklajevanj med predstavniki delodajalcev in delojemalcev v času od 12. do 14. decembra 2020. Ob tem je potrebno izrecno poudariti, da obravnavani predlog zakona NI VSEBOVAL določb o tako imenovanem prisilnem upokojevanju, ki zato tudi NISO BILE predmet obravnave na zadnji, 335. seji Ekonomsko socialnega sveta.

Sporne določbe, ki bi uvedle nov odpovedni razlog in bi omogočal odpuščanje starejših delavcev brez utemeljenega razloga takoj, ko le-ti izpolnijo pogoje za starostno upokojitev, je namreč v predlog zakona že po končanih usklajevanjih umestila Vlada RS! 

Ker smo bili ponovno priča enostranskemu oblastnemu ravnanju Vlade RS, ki je v Državni zbor posredovala sporno besedilo zakona, ki ni bilo usklajeno s socialnimi partnerji, smo v Policijskem sindikatu Slovenije na to dejstvo TAKOJ opozorili Konfederacijo sindikatov javnega sektorja (KSJS), ki je tudi stalna članica Ekonomsko socialnega sveta. 

KSJS je nato še isti dan uskladila skupni poziv z ostalimi sindikalnimi centralami (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, KNSS-Neodvisnost, Slovenska zveza sindikatov Alternativa in Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost), ki so v državni zbor posredovale skupni poziv, v katerem so poslance DZ RS pozvale, da iz predloga Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7) nemudoma črtajo člena (28. in 29. člen PKP7), ki sistemsko posegata v Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o javnih uslužbencih z uvajanjem novega odpovednega razloga, ki omogoča odpuščanje starejših delavcev brez utemeljenega razloga takoj, ko le-ti izpolnijo pogoje za starostno upokojitev, torej praviloma pri starosti 60 let in 40 let delovne dobe. Takšen predlog namreč predstavlja zniževanje pravic delavcev in uvaja diskriminatorno obravnavanje starejših delavcev v delovnem razmerju, zlasti na področju varstva pred odpovedjo (Priloga 1). 

Obveščamo vas, da so sindikalne centrale s svojimi argumenti uspele prepričati večino poslancev državnega zbora, članov Odbora za finance DZ RS, ki je v okviru 52. izredne seje oba sporna člena črtal.  

Glede na to, da danes poteka še plenarna seja DZ RS, na kateri lahko poslanske skupine še vedno vlagajo amandmaje na zakon pa vendarle upamo, da bo prevladal razum in bo končna oblika zakona v spornem delu ostala v okvirih, ki jih je začrtal Odbor za finance DZ RS.

PRILOGA:

  • Dopis sindikalnih central