Pripombe PSS na Zakon o spremembah in dopolnitvah ZODPol

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi Zakona o spremembah in dopolnitvah ZODPol na Ministrstvo za notranje zadeve podal pripombe

Spoštovani,

v zvezi z vašim dopisom pod gornjo številko, s katerim ste nam v mnenje in podajo morebitnih pripomb poslali Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji, EVA 2018-1711-0010, v Policijskem sindikatu Slovenije menimo, da posredovani predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Policijski sindikat Slovenije opozarja, da navedeni predlog zakona ni bil usklajevan v aktivnem socialnemu dialogu s PSS. Tudi zato je Policijski sindikat Slovenije v okviru stavkovnih zahtev oblikoval Stavkovno zahtevo številka 4 (glej: Sklep o napovedi stavke, številka: PSS-15/2020-325, 22.12.2020), ki se nanaša na obveznost vodenja socialnega dialoga in zadeva tudi predmetni predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organiziranosti in delu v policiji. Na podlagi tega in v skladu z določili Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91) zahtevamo, da se pripombe PSS rešujejo v okviru stavkovnih zahtev z vodenjem socialnega dialoga z namenom razreševanja nastalega spora.

Kljub vsemu zgoraj naštetemu, pa smo v Policijskem sindikatu Slovenije v duhu konstruktivnega dialoga na podani predlog zakona pripravili več pripomb in predlogov, ki jih z obrazložitvijo pošiljamo v prilogi.