Prisilno upokojevanje PKP7 – dopolnitev obvestila

Obveščamo vas, da je Državni zbor RS, 29. 12. 2020, na podlagi skupnega amandmaja SDS in NSi, s sprejetjem interventnega zakona PKP7 sprejel tudi določbi o prisilnem upokojevanju. Predmetne določbe so bile sprejete kljub temu, da niso bile usklajene s socialnimi partnerji, niti predmetne določbe niso bile obravnavane na seji ESS. Še več, sprejete so bile ob izrecnem nasprotovanju sindikalnih central (PSS je to nasprotovanje izrazil preko KSJS), o katerem smo vas obveščali 29. 12. 2020.

Očitno razum ni prevladal! 

Navedene določbe so namreč v nasprotju z državno politiko pokojninskega zavarovanja in sistemom vzdržnosti pokojninske blagajne, ki naj bi celo spodbujal k nadaljevanju dela po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev. Menimo, da sprejete določbe nimajo nič skupnega z odpravljanjem posledic epidemije, temveč so namenjene onemogočanju kadra, ki ga delodajalec ali bolje rečeno politika ne potrebuje oz. so zanjo moteči. Prav tako določbe ne sledijo ustavno določeni pravici do dela, ki jo je mogoče z zakonom omejiti le v obdobju finančno nevzdržnih razmer države. 

Ugotavljamo, da je bil amandma oz. zakon sprejet ne glede na to, da je temu javno nasprotoval celo sindikalni subjekt, ki je z aktualno Vlado in z njenimi predstavniki v dobrem odnosu ter vodi konstruktiven socialni dialog, s katerim je več kot zadovoljen. Zaključujemo, da Vladi RS in vladajoči koaliciji glede na navedeno ravnanje več kot očitno ni mar za policistke in policiste, uradnike in strokovno tehnični kader v policiji in MNZ, saj odločitve v škodo zaposlenih sprejemajo celo v nasprotju z interesi svojih »zaveznikov«, katerim želimo, da jim »etični« nameni Vlade RS končno le odprejo oči.   

Pojasnjujemo, da je z zakonom določena »možnost odpovedi delovnega razmerja iz poslovnega razloga brez njegovega utemeljevanja na izpolnjevanje pogojev iz prvega in četrtega odstavka 27. člena ZPIZ-2, kar pomeni 15 let zavarovalne dobe in 65 let starosti ali 40 let pokojninske dobe brez dokupa in 60 let starosti.«. Po novem se bo delodajalec sam odločal, »ali ali bo z delavcem nadaljeval delovno razmerje, tudi po predlagani dopolnitvi zakona ne bosta relevantni starost ali pokojninska doba delavca, temveč zgolj njegova presoja, ali koristi, ki jih prinaša delavčevo delo, odtehtajo stroške, povezane s tem delom, in ali lahko delavčevo delo učinkoviteje ali ceneje opravi drug delavec. Če bo delodajalec presodil, da delavca še naprej potrebuje v delovnem procesu, se delovno razmerje med njima ne bo v ničemer spremenilo« (povzeto iz obrazložitve amandmajev).   

Za zaposlene v Policiji lahko to pomeni tudi za uslužbence, ki zaradi pridobljene »benificirane« dobe izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev že pred 60 letom starosti in nadaljujejo z delom! 

Prepričani smo, da navedene določbe ne bodo veljale za vse! Zagotovo se delodajalec ne bo odločil za upokojitev državnih funkcionarjev ter nekaterih vodstvenih delavcev v Policiji in MNZ, ki takšne pogoje izpolnjujejo oz. so bili na funkcije imenovani celo iz pokoja, delajo pa nepopravljivo škodo slovenski policiji – so pa pogodu vladajoči politiki. Ne – določbe zakona bodo veljale le za navadne delavce! Če bi bil resničen namen zakona spodbujanje zaposlitev mladih, bi moralo biti jasno navedeno, da je predpogoj za odpoved pogodbe o zaposlitvi starejšemu delavcu istočasna zaposlitev mladega delavca, pri čemer bi določba morala veljati za vse, ne glede na položaj in družbeno funkcijo, ki jo delavec oz. funkcionar opravlja.   

To je le še en dokaz v vrsti, ki jasno dokazuje, da dialoga ni in da politična oblast s pravicami ljudi in delavcev počne kar se ji zljubi. Takšna, oblastna in avtokratska oblast pa terja odločen delavski boj za pravice, saj gre v danem primeru šele za začetek občutnejših posegov v pravice delavstva – zato ni čas za klečeplazenje z upanjem na sklepanje »kravjih kupčij«.   

V PSS bomo zato pravno podprli interese vseh članic in članov PSS, ki bi bili morebiti deležni odločitve delodajalca, da jim odpove delovno razmerje iz poslovnih razlogov brez utemeljevanja razlogov na podlagi spremenjenega 156.a člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU).

PRILOGA:

  • Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) – PKP7