Stavka strokovno tehničnih delavcev v policiji – obvestilo

Obveščamo vas, da v skladu z Navodilom stavkovnega odbora PSS, št. PSS 15/2021-8.1 z dne 8. 1. 2021, nepooblaščeni delavci v Policiji stavkajo izključno na svojih delovnih mestih. Na podlagi Zakona o državni upravi (ZDU-1) in Zakona o stavki (ZStk) bi moral s posebnim aktom predstojnik (minister ali generalni direktor Policije) določiti konkretne naloge in način izvajanja nalog, ki so jih zaposleni dolžni opraviti.

Navedenega Akta predstojnik zaenkrat še ni izdal, saj ga še usklajujemo. Takoj ko bo Akt o opravljanju konkretnih del in nalog, ki jih je treba opravljati v Policiji tudi med stavko usklajen, vam ga bomo poslali v vednost. 

Predlagamo, da se do takrat aktivnosti izvajajo, kot je zapisano. Administrativna in druga dela se opravljajo nemoteno, saj je stavka usmerjena proti Vladi in ne proti sodelavcem. O morebitnem stopnjevanju ukrepov, ki bi vključevali tudi organizirano prekinitev dela administracije oz. drugih nalog, pa vas bomo pravočasno obveščali.