Napotitev na testiranje na virus SARS-COV-2 s strani delodajalca

Obveščamo vas, da smo bili s strani članov PSS obveščeni, da so bili s strani delodajalca napoteni na testiranje na virus Sars-Cov-2, pri čemer pa jim nadrejeni ni želel všteti porabljenega časa v delovni čas, kakor tudi ne priznati potnih stroškov, ki so pri tem nastali.

Zaradi navedenega smo na delodajalca naslovili vprašanje glede priznavanja ur dela in stroškov za čas, ko so bili zaposleni s strani delodajalca napoteni na testiranje na virus Sars-Cov-2 (policisti so bili zaradi stika z okuženo osebo s strani vodij enote napoteni na testiranje).

S strani delodajalca smo prejeli odgovor, v katerem v celoti potrjujejo naše mnenje, da se zaposlenim navedene ure štejejo v delovni čas, upravičeni pa so tudi do povračila potnih stroškov. V nadaljevanju povzetek odgovora delodajalca:

»Situacije, ko bo delodajalec napotil delavca na testiranje na SARS-CoV-2, bodo nastale oz. bodo povezane z neposrednim opravljanjem dela. Za hiter dostop do testiranja so za posamezne policijske uprave določeni zdravstveni zavodi, kjer se napotenega policista obravnava prednostno. Praviloma bi morali biti policisti obravnavani v okviru svojega delovnega časa. Če se obravnava testiranja izvaja v času, ko je obveznost policista, določena z razporedom dela prenehala, je neposredno nadrejeni dolžan to okoliščino upoštevati in razpored dela popraviti. Če bo napoteni policist za prevoz do zdravstvenega zavoda, kjer bo opravil testiranje, uporabil vozilo, ki ni službeno, je upravičen do povračila potnih stroškov, pri čemer mu je delodajalec predhodno dolžan izdati ustrezen potni nalog, na podlagi katerega bo možen obračun in izplačilo.«

Veseli nas, da je delodajalec sledil stališču PSS in zaposlenim po našem pozivu vštel ure testiranja v delovni čas, kakor tudi priznal povračilo potnih stroškov (celotni odgovor delodajalca v prilogi).