Izvršitev VIII. točke Sporazuma o izvrševanju stavkovnih zahtev – obvestilo

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije, v dogovorjenem roku, v Uradnem listu Republike Slovenije št. 74-1570/2021, na strani 4417-4419, objavila Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev in Dogovor o merilih in kriterijih za plačilo povečanega obsega dela in posebnih obremenitev, ki je bil sklenjen med Policijskim sindikatom Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PSS) in Vlado RS oziroma MNZ. Objava Sporazuma in Dogovora v Uradnem listu Republike Slovenije je pravno relevantno dejanje, ki sledi podpisu in je obenem pogoj za uveljavitev in izvrševanje dogovorjenih pravic.

S tem se postopoma uresničujejo zaveze do zaposlenih v Policiji in MNZ in udejanja delo PSS, ki se  aktivno in vztrajno bori za izboljšanje materialnega položaja zaposlenih.

PSS sledi pregovoru »Dejanja govore glasneje kot besede!« 

Besede zato prepuščamo tistim, ki dejanj nimajo. Besede so namreč »spolzek teren«, če se teh besed ne podkrepi s konkretnimi dejanji. Pri boju za boljši položaj policijskih uslužbencev in uslužbencev ministrstva  se dejanja odražajo v sklenjenih in izpolnjenih sporazumih, dogovorih ipd., skratka »papirjih«. Zato se »boj za pravico« zaključi, ko se podpisani in objavljeni »papirji« tudi dejansko izvršijo s konkretnimi dejanji.  

Vsem zaposlenim se zahvaljujemo za zaupanje in vso podporo, ki nam jo ves čas zagotavljate in vam sporočamo, da se zavedamo, da je uspešnost PSS v največji meri odvisna od vaše podpore in naših dejanj. 

Naj zaključimo s pregovorom »Kdor hoče nekaj narediti, že najde pot; kdor noče narediti nič, najde izgovor.«