Napotitve policistov z že pridobljeno najmanj višješolsko izobrazbo na izredni študij – zahteva za pojasnila

Policijski sindikat Slovenije je na ministra za notranje zadeve, g. Aleša Hojsa in na generalnega direktorja Policije, g. Antona Olaja v zvezi napotitve policistov z že pridobljeno najmanj višješolsko izobrazbo na izredni študij naslovil zahtevo za pojasnila.

Spoštovani, 

več članic in članov se je zgroženo obrnilo na Policijski sindikat Slovenije z vprašanjem, ali so kljub že pridobljeni najmanj višješolski izobrazbi in že pridobljenemu poklicu policista dolžni opraviti še izredni študij na Višji policijski šoli Policijske akademije, kamor so s strani delodajalca na podlagi določb 110. člena ZODPol napoteni. Pričakujemo, da se do navedenega vprašanja ponovno opredelite ter zaposlenim in nam podate razumen odgovor. 

Poudarjamo, da smo v zvezi z navedenim vprašanjem v PSS postavili že več vprašanj, na katera smo prejeli tudi vaše odgovore, ki jih prilagamo. Dodajamo, da ste se v slednjih že sami opredelili, da se policistom, ki imajo pridobljen poklic policista in pridobljeno najmanj višješolsko izobrazbo, le-ta prizna in jim ni potrebno opraviti izrednega študija (dokument Policije, št. 219-11/2016/24 (20-09), z dne 7. 12. 2016). Nadalje ste v dokumentu MNZ, št. 10023/2018/50 (150-01), z dne 19. 11. 2018, jasno zapisali, naj se na izredni študij po višješolskem programu Policist ne napotuje policistov, ki so pridobili poklic policist na V. ravni in (najmanj) višješolsko strokovno izobrazbo (katerekoli smeri).

Glede na navedeno nam je zato nerazumno, da delodajalec na višješolski študijski program pošilja policiste, ki so poklic policista in najmanj višješolsko (v nekaterih primerih celo

visokošolsko) izobrazbo že pridobili, kot pa policiste, ki niso pridobili še nič od naštetega. Upoštevaje vaše odgovore v preteklosti je takšno ravnanje toliko bolj zaskrbljujoče in povsem nerazumljivo ob zavedanju, da policistov primanjkuje, na kar kaže tudi enormno kopičenje nadur iz razloga kadrovskega primanjkljaja, da slednji zaradi dela izgorevajo, da nekateri za posledicami dela v takšnih delovnih okoljih celo umrejo, da zaradi kadrovske podhranjenosti policisti NDM, kljub jasni prepovedi opravljanja del višjega policista, ta dela in naloge opravljajo še naprej… itd.    

Ker glede navedenega vprašanja na terenu vlada veliko nezadovoljstvo in zmešnjava, vas pozivamo, da se do zadeve v čim krajšem času opredelite in nam podate jasna stališča.  

PRILOGE: 

  • PSS – Priznavanje izobrazbe po uvedbi višješolskega sistema – poziv in predlog
  • GPU SGDP – Uvedba višješolskega sistema, prošnja za pojasnila – odgovor
  • MNZ – Priznavanje izobrazbe po uvedbi višješolskega sistema – odgovor