Prenos napredovanj – nov izjemen uspeh PSS

Nov izjemen uspeh PSS! Upoštevanje pridobljenih napredovanj na delovnem mestu v primeru premestitev kot posledico preimenovanja delovnega mesta – obvestilo

S ponosom vas obveščamo, da smo v Policijskem sindikatu Slovenije (v nadaljevanju: PSS), uspeli z revizijo na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, s katero smo zahtevali, da se pri premestitvi na delovno mesto, ki se je zgolj preimenovalo in se je pri tem zvišal tudi izhodiščni plačni razred (na podlagi Stavkovnega sporazuma), upoštevajo vsa napredovanja na delovnem mestu in ne samo napredovanja dosežena znotraj posameznega naziva. 

V omenjeni zadevi je delodajalec zavzel stališče, da se pri premestitvi na »novo« delovno mesto prenašajo samo napredovanja dosežena v nazivu. Sodišči prve in druge stopnje sta presodili, da je delodajalec člana PSS pravilno uvrstil v plačni razred in pri tem upošteval samo število napredovanj, ki jih je član PSS dosegel v nazivu.  

Ker sta bili sodbi sodišč prve in druge stopnje za člana PSS neugodni, je slednji, s koriščenjem zavarovanja pravne zaščite ARAG, po pooblaščeni odvetniški pisarni, vložil revizijo, zaradi spora okoli pravnega vprašanja ali mora delodajalec po prvem odstavku 20. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS, Ur. L. RS, št. 56/2002 in naslednji) pri premestitvi na novo delovno mesto upoštevati vse plačne razrede napredovanja na prejšnjem delovnem mestu ali le vsa napredovanja dosežena v nazivu.   

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je pritrdilo našim trditvam, da je pri članu PSS, zaradi izvršitve Stavkovnega sporazuma, prišlo zgolj do preimenovanja delovnega mesta in dviga izhodiščnega plačnega razreda delovnega mesta. Nova določitev plačnega razreda tako ni odvisna od zakonske določbe o »prenosu« plačnih razredov napredovanja (20. člen ZSPJS), ki se sicer uporablja za primer premestitve na drugo delovno mesto. Delodajalec bi moral izvesti preračun doseženih napredovanj glede na novo določeni izhodiščni plačni razred delovnega mesta in uslužbenca, upoštevaje vsa napredovanja na tem delovnem mestu (in ne zgolj znotraj doseženega naziva) uvrstiti v ustrezen plačni razred. 

V PSS, smo na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča pozvali delodajalca, da najkasneje v roku dveh mesecev od našega poziva odpravi vse nepravilne uvrstitve v plačne razrede, za vse upravičene člane PSS, ki opravljajo dela na delovnih mestih, na katera so bili zaradi preimenovanja »premeščeni« in se jim je na podlagi Stavkovnega sporazuma s spremembo Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti zvišal izhodiščni plačni razred delovnega mesta. 

Če pristojni v predlaganem roku morebitnih nepravilnosti ne bodo odpravili, bomo v PSS izvedli vse nadaljnje postopke za zaščito pravic in ukrepe za dosledno spoštovanje pravic naših članov.

Datoteke