COVID-19, nadomestila v času odrejene karantene – obvestilo

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo 17. 7. 2020 podalo pojasnila državnim organom v zvezi z nadomestilom plače zaradi odrejene karantene, čakanjem na delo in obvestilo o vlaganju zahtevkov za izplačilo sredstev za izplačilo dodatkov.

Z zadovoljstvom vam sporočamo, da so v slednjih vključene zahteve in predlogi PSS, ki so bili Vladi RS posredovani preko KSJS. MJU je KSJS odgovorilo, da so bili posredovani predlogi pri pripravi zakona upoštevani in zato ni potrebe po širitvi določb kolektivne pogodbe (glej prilogi obvestila). Z zadnjo navedbo se sicer v PSS ne strinjamo, saj menimo, da je potrebno predmetno problematiko urediti trajnostno in ne zgolj začasno, kot je to sicer sedaj urejeno z zakonom.  

Uslužbencem, ki jim je od ministra za zdravje odrejena karantena in ne morejo opravljati dela (jim delodajalec ne more organizirati dela od doma), v primerih, ki jih navajamo v nadaljevanju, pripada nadomestilo plače za obdobje, za katero je bila odrejena karantena:

  • v primeru prehoda državne meje v državo, ki je na zelenem ali rumenem seznamu, uslužbencu v primeru odreditve karantene ob vstopu v RS, pripada nadomestilo plače v višini 80% osnove;
  • ko je karantena odrejena zaradi stika z okuženo osebo (na območju RS) in do stika ni prišlo med opravljanjem dela za delodajalca, pripada nadomestilo plače v višini 80% osnove;
  • v primeru, da je karantena odrejena zaradi stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca (tudi, ko uslužbenec izvaja naloge v tujini), uslužbencu pripada plača kot, da bi delal oziroma v višini 100% osnove;
  • ko je karantena odrejena zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu, uslužbenec ni upravičen do nadomestila plače v času odrejene karantene (razen v primeru odhoda zaradi osebnih okoliščin: smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrti staršev, rojstva otroka – po pogojih višje sile, nadomestilo v višini 50% osnove).

Pri tem pa opozarjamo na obveznost obveščanja delodajalca o odreditvi karantene (v treh dneh) in pravice iz socialnih zavarovanj (možnost odsotnosti z dela na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali starševskem varstvu ali druge odsotnosti z dela tudi v času odrejene karantene).

Podrobneje se lahko z navedenimi vsebinami seznanite iz priloženih dokumentov MJU.

Priloga: