OBMOČNI POLICIJSKI SINDIKAT GORENJSKE

III. točka Sporazuma med Policijskim sindikatom Slovenije in Vlado RS Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede s polno podporo sindikatov javnega sektorja

Obveščamo vas, da je bil danes v okviru seje Pogajalske komisije med sindikati javnega sektorja in Vlado Republike Slovenije, pod…