OBMOČNI POLICIJSKI SINDIKAT GORENJSKE

Izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije – javna zahteva za pojasnila

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve…