Sklep o imenovanju pomožnega oskrbnika premoženja, zahteva za ureditev pravne podlage in ustreznega plačila, odgovor – poziv pred tožbo

Policijski sindikat Slovenije je na ministra za notranje zadeve, g. Aleša Hojsa v zvezi Sklepa o imenovanju pomožnega oskrbnika premoženja…