OBMOČNI POLICIJSKI SINDIKAT GORENJSKE

Odredba o določitvi pogojev vstopa v RS iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni – OBVESTILO

Spoštovani!  Na podlagi zahteve Policijskega sindikata Slovenije in ugotovljenih neposrednih dejstev na včeraj določenih vstopnih točkah na meji z R Italijo, ki…

Posredovanje in uskladitev varnostnih ukrepov ter ocena dejavnikov tveganj za varnost in zdravje pri delu policistov pri izvajanju nalog po »Odredbi o določitvi pogojev vstopa v R. Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni« – NUJEN POZIV

Policijski sindikat Slovenije je na MNZ in Policijo v zvezi posredovanja in uskladitev varnostnih ukrepov ter ocen dejavnikov tveganj za…

Aktivnosti ob pojavu koronavirusa – obravnava vsebin na vadbi PPSA ter aktivacija 39. člena KPJS – nujno zaprosilo za dodatna pojasnila

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi  ktivnosti ob pojavu koronavirusa – obravnava vsebin na vadbi PPSA ter aktivacija 39. člena…